Vito | Galerija slika | U društvu sa

Sa prof. Blaženkom Zorić
Sa prof. Blaženkom Zorić
Sa pjesnikinjom Željkom Boc
Sa pjesnikinjom Željkom Boc
Sa slikaricom Mirjanom Koren & Karlekom
Sa slikaricom Mirjanom Koren & Karlekom
Sa hrv.Veleposlanikom & kult. Attacheom u Bukureštu
Sa hrv.Veleposlanikom & kult. Attacheom u Bukureštu
Sa Vrhovnim generalom svih Salezijanaca
Sa Vrhovnim generalom svih Salezijanaca
Sa gđom Dr. Christom Terry-Engel & Njenom Mamom
Sa gđom Dr. Christom Terry-Engel & Njenom Mamom
Sa prof. Klarom Harrer-Baranyi & Majom Đureta
Sa prof. Klarom Harrer-Baranyi & Majom Đureta
Sa paterom Karlom Bleibtreu
Sa paterom Karlom Bleibtreu
Sa paterom Petrusom & Provincijalom Austrijske Provincije
Sa paterom Petrusom & Provincijalom Austrijske Provincije
Sa gosp. Leom Dippolt, direktorom
Sa gosp. Leom Dippolt, direktorom "Marche"-a
Sa gosp. Franzom Thell, direktorom
Sa gosp. Franzom Thell, direktorom "Kunsthaus"-a
Sa pjevačicama Ewelinom & Adelom
Sa pjevačicama Ewelinom & Adelom
Sa slikaricom Majom Lončarić...
Sa slikaricom Majom Lončarić...
Sa prijateljima Linom, Tetom Nadom & mojim Stricem
Sa prijateljima Linom, Tetom Nadom & mojim Stricem
Sa svećenicima iz Beča
Sa svećenicima iz Beča
Sa poznatim harmonikašem, Jovicom Petković
Sa poznatim harmonikašem, Jovicom Petković
Sa fotografom, gosp. Hansom Sauerstein
Sa fotografom, gosp. Hansom Sauerstein
Sa direktoricom TZM Jadranovo, gđom Ljubicom
Sa direktoricom TZM Jadranovo, gđom Ljubicom
Sa austrijskim prijateljima
Sa austrijskim prijateljima
Sa
Sa "Ekipom za risiko" - moji frendovi - studenti u Beču
Sa obitelji Piroli u Rimu
Sa obitelji Piroli u Rimu
Sa prijateljem Robertom
Sa prijateljem Robertom
Obitelji Ivanjek, Ivanjek & Ivanjek...
Obitelji Ivanjek, Ivanjek & Ivanjek...
Sa Pinnochiom
Sa Pinnochiom